NYITVATARTÁS/ELÉRHETŐSÉG

 

Hétfő: 9-15
Kedd: 9-15
Szerda :9-15
Csütörtök:9-15
Péntek: ZÁRVA
E-mail: 

info@vemix.hu

vemixkft@t-online.hu

Tel:+36-1/339-6825
Fax:+36-1/339-6825
Személyes áruátvétel:

1138 Budapest Dagály u. 20-22.(a tér felől nyílik!)

Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Látogató számláló
0
0
7
2
8
8
4
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Az Eladó:
Név: Ve-Mix Ipari Gyártó és Forgalmazó KFT.
Székhely:1165 Budapest, Futórózsa u. 114.
Cégjegyzékszám: Cg-01-09-163682
Adószám:10704035-2-42
Telephely:1138 Budapest, Dagály u. 20-22.
Tel./Fax.:+36-1-339-68-25
E-mail:vemixkft@t-online.hu
 
A szolgáltatás igénybevétele:
Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelés elküldésével lép életbe. A kiszállítandó illetve a megvásárolandó termékek mindaddig a Vemix.hu web-áruház tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.
A fizetés módja:
A megrendelt termékek ellenértékét banki átutalással vagy készpénzben egyenlítheti ki. A Vevő és az Eladó között külön megállapodás keretében lehetőség van a Vevő által megrendelt termékek előreutalásos fizetési lehetőségre is. Előre utalás esetén a Vevőnek írásban kell jeleznie e szándékát. Az Eladó az előre elkészített számlát postai vagy elektronikus úton juttatja el a Vevőnek. A Vevő, ha a megrendelésén személyes átvételt jelölt meg - az árút akkor veheti át, ha számlán kiállított bekerülési összeg kifizetését hitelt érdemlően bizonyítani tudja, vagy az összeg az Eladó bankszámláján megjelenik. Ha a Vevő futárszolgálattal történő szállítást és előreutalásos számlát kért az Eladó csak akkor adja fel az árút a Vevőnek, ha a számlán szereplő összeg az Eladó bankszámláján megjelenik.
 
Vásárlás:
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vemix.hu web-áruházban feladott megrendelést, az Eladó általi visszaigazolás követően a megrendelt termékekre vonatkozóan az Eladó és a Vevő között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a Vevőnek fizetési kötelezettséggel jár. A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az Eladó által kiállított számla képezi. A megrendelések és a számlák a törvényben meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek, és később is elérhetők.
Abban az esetben ha a Vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli de a már meglévő termékek szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell megfizetni a szállítási költséget.
Árak:
A Vemix.hu web-áruházban a termékek nettó és bruttó vételárai is vannak feltüntetve. Pénznem: Magyar Forint.
Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a web-áruház oldalain megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó árakat. A Vemix Kft. a web-áruházban megjelenő termékek lényeges tulajdonságait, alapadatait – az elvárható legmagasabb szinten – közzéteszi. A web-áruházban a termékek mellet megjelenített képi anyagok illusztrációk, esetenként eltérhetnek a termék eredeti kinézetétől, de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.
A Vemix Kft. a web-árházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a web-áruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben ha a vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.
 
Az elállás joga:
A 45/2014 (II.26) Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében az árú átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándéktól a következő feltételekkel:
- Abban az esetben ha a Vevő a Vemix web-áruházban olya terméket rendelt, amely a megrendeléskor nem állt rendelkezésre az Eladó a hiányról írásos (e-mail) értesítést küld a Vevőnek. Ha Vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az Eladó raktárába megérkezik – az árú megérkezéséről az Eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a Vevőt - a Vevő 14 napos elállási joga az árú átvételekor kezdődik.
A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árút már átvette, illetve a futárszolgálat az árút Önnek kiszállította – az árú visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés. A visszaszállítás költsége 1500.-Ft.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.
Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell a Vemix Kft. - t. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29 §. (i) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát, ha: lezárt csomagolású hang – illetve képfelvétel valamint számítógépes szoftver példányának átvétele tekintetében, ha az átvételt követően a Vevő a csomagolást felbontotta.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 §. (b) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a rendeletben meghatározott 14 napos elállási időtartam alatt is lehetséges ingadozásoktól függ.
Ha a vevő - helyszíni átvét esetén - az elállási jog határidejének lejárta után 2 héttel sem veszi át az árút, és írásban sem jelezte az árú átvételének konkrét időpontját, úgy az eladó a 2. hét lejárta után a megrendelést automatikusan sztornírozza.

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.
Abban az esetben, ha Ön a rendeléskor olyan terméket rendelt meg, amely a megrendelés pillanatában nem volt raktárkészleten, erről írásban (e-mail) tájékoztatást kapott és a tájékoztatásban közöltük Önnel, a termék várható beérkezési idejét valamint nettó árát és azt Ön jóváhagyólag írásban tudomásul vette (e-mail) – amely tudomásulvétel – egyben felhatalmazza az eladót a termék beszerzésére. A fenti esetben Ön nem élhet már az elállás jogával.
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23 §. (4) bekezdés rendelkezésének megfelelően a termék adás vételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott (visszafizetendő) összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
- Az elállás joga a Vemix.hu web-áruházban vásárolt termékekre vonatkozik. Az elállás joga csak akkor érvényesíthető ha a Vevő bontatlan vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatja az árút az eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával . Az elállás joga nem érvényesíthető a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termék károsodása azután keletkezett, hogy a Vevő átvette azt.
Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.
A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árút már átvette, illetve a futárszolgálat az árút Önnek kiszállította – az árú visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza..
 
A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem felelős az alábbiakért:
- Az Eladó nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a web-áruházban történő vásárlást.
- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.
Garancia:
Az Eladó a web-áruházban található egyes termékekre garanciát vállal. A garancia az Eladó által kibocsátott számla bemutatásával érvényesíthető. Az Eladó kizárólag minőségi hibákért vállal garanciát, az egyéb, a használat során vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokért garanciát nem nyújt és felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a web-áruház választéklistájában számítástechnikai terméket, vagy számítógép kiegészítőt vásárol, akkor a törvényi előírásoknak megfelelően 1 év jótállást vállal az Eladó. Az új tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály egy éves jótállási határidőt ír elő, amely az átadás vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
A jótállás alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikke - előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni. Ha a fogyasztási cikk átmenetileg nincs az Eladó üzletében vagy raktárában az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági, illetve jótállási igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.
A garanciális csere terméket az Eladó - ha lehetőség van rá - a telephelyén adja át a vevőnek, ha erre nincs lehetőség az Eladó a saját költségén juttatja el a terméket a Megrendelőnek.
Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.
Adatkezelés:
A Vemix Kft., mint a web-áruház üzemeletetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Vemix Kft. az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információinak (reklám) használja fel. A Vemix Kft. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon vannak tárolva.
Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 
A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.
 
 
Jogi nyilatkozat
 
Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.
A vitás kérdésekben az Eladó és a Vevő a Ptk.-ban foglaltak szerint jár el.
Panaszügyintézés:
A Megrendelő észrevételeit, a web-áruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:
Telefon:+36-1-339-68-25 (Hétfő - Csütörtök 8-16 óra között, Pénteken 8-12 óra között)
E-mail:vemixkft@t-online.hu
Levelezési cím:1165 Budapest, Futórózsa utca 114.
Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre, megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol.

Webáruház készítés